Kurtyny z pasów PCV

Elastyczne drzwi z PCV to przezroczyste przegrody oddzielające dwa obszary robocze. Składają się z przezroczystych plastikowych pasków wykonanych z polichlorku winylu, które są przymocowane do wspornika inoxin, który jest umieszczony na otworze przestrzeni do oddzielenia. Kurtyny z pasów PCV mają… Continue Reading