Pomoc prawna

Pomoc prawna to udzielanie pomocy osobom, które nie są w stanie zapewnić zastępstwa prawnego i dostępu do systemu sądowego. Pomoc prawna jest uważana za kluczową w zapewnianiu dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez zapewnienie równości wobec prawa, prawa do adwokata i… Continue Reading