Przepisy BHP

Twórz modułowe procesy szkoleniowe i testowe, które można zastosować do każdej roli w firmie zgodnie z przepisami. Na przykład instrukcje obsługi noża są takie same dla kelnera i smażonego kucharza, podczas gdy protokoły bezpieczeństwa pożarowego mogą być różne dla każdego z nich. Przeszkol kierowników i przełożonych w zakresie wymagań bezpieczeństwa ich zespołów. Pozwoli to im […]