Na czym polega badania kamerą termowizyjną?

Badania kamerą termowizyjną polegają na wykorzystaniu kamery termowizyjnej do pomiaru i rejestrowania temperatury powierzchni różnych obiektów. Kamera termowizyjna jest urządzeniem, które może rejestrować promieniowanie podczerwone emitowane przez przedmioty lub osoby. Promieniowanie to jest niewidoczne dla ludzkiego oka, ale może być przetworzone przez kamerę termowizyjną w obraz widoczny dla człowieka. Dzięki temu możliwe jest zobrazowanie różnic […]