Pomoc prawna


Pomoc prawna to udzielanie pomocy osobom, które nie są w stanie zapewnić zastępstwa prawnego i dostępu do systemu sądowego. Pomoc prawna jest uważana za kluczową w zapewnianiu dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez zapewnienie równości wobec prawa, prawa do adwokata i prawa do rzetelnego procesu.

Pojawiło się wiele modeli dostarczania pomocy prawnej, w tym prawnicy dyżurni, wspólnotowe poradnie prawne oraz wynagrodzenie prawników zajmujących się sprawami osób fizycznych uprawnionych do pomocy prawnej. Pomoc prawna ma zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania wszystkim równego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Zwłaszcza w przypadku obywateli, którzy nie mają wystarczających środków finansowych, udzielanie klientom pomocy prawnej przez rządy zwiększy prawdopodobieństwo, w ramach postępowania sądowego, otrzymania pomocy prawników za darmo. Kancelaria prawnicza to miejsce, które cieszy się sporą popularnością.

Prawnik dla firm powinien odznaczać się takimi cechami, jak na przykład: komunikatywność, zaangażowanie, doświadczenie oraz profesjonalizm.

Zobacz: Adwokat Poznań.