Przepisy BHP


Twórz modułowe procesy szkoleniowe i testowe, które można zastosować do każdej roli w firmie zgodnie z przepisami. Na przykład instrukcje obsługi noża są takie same dla kelnera i smażonego kucharza, podczas gdy protokoły bezpieczeństwa pożarowego mogą być różne dla każdego z nich. Przeszkol kierowników i przełożonych w zakresie wymagań bezpieczeństwa ich zespołów. Pozwoli to im zidentyfikować problemy z przestrzeganiem przez pracowników przepisów bezpieczeństwa.
Uwzględnij kanały komunikacji dla zgłaszania zagrożeń w szkoleniu, aby pracownicy wiedzieli, z kim się skontaktować i jak zapobiegać potencjalnemu wypadkowi.

Przetestuj swoich pracowników za pomocą quizów, niespodziewanych inspekcji. Pomogą ci one określić, jak skuteczny jest Twój program bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przepisy BHP powinny być znane przez każdego pracownika. Zapewniają ciągły i łatwy dostęp do treści szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa, aby pracownicy mogli odświeżyć pamięć w razie potrzeby. Programy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa różnią się dziś bardzo od programów sprzed dekady. Nowe technologie są odpowiedzialne za najbardziej oczywiste zmiany w sposobie komunikacji. Wpływa to na sposób, w jaki trenujemy i wykonujemy zadania. Ale nadążanie za trendami technologicznymi to nie jedyny powód, dla którego plan szkoleń w zakresie bezpieczeństwa biznesu musi być aktualny, aby był skuteczny. Szkolenia BHP muszą być przeprowadzone przez głównego kierownika, przynajmniej kilka razy w roku. Jest to bardzo ważne.

Odwiedź również: bhp-prometeo.pl.